Drömparken
Söndag den 14 April kl 15:00 från 7år 1h 25min

Wonder Park är en fantastisk nöjespark där den väldigt kreativa flickan Junes drömmar kommer till liv. Den fylls med fantastiska attraktioner och talande djur.